Längd skrov 10,66 m       

Längd vattenlinje 9,30 m       

Bredd 3,45 m       

Bredd vattenlinje 2,66 m      

Djupgående 1,84 m        

Deplacement 5,5 ton      

Kölvikt 2,2 ton

Höjd över vatten 16,5 m

Storsegel 37 m2

Genua 1, 150% 37 m2

Genua 3, 110% 26,5 m2

Självsående fock 22,5 m2

Spinnaker 100 m2

SRS-TAL 2011    1,25

Rekommenderad skärmupplösning: 1024x768