Produktionen av en ny båt börjar naturligt med skrovet, däcket och övriga plastdetaljer. Detta arbete utför vi på Rosättra, som nu har över 40 års erfarenhet av handuppläggning av båtskrov. Sedan Linjett 30 föddes i 1973 har vi arbetat med glasfiber och ständigt tagit till oss och utvecklat kunnandet.

En Linjett byggs i flera formar varav skrov och däck är dom största.
Skrovet tillverkas i två halvor för babords respektive styrbords sida. Före plastning vaxas formen med ett speciellt formvax som ger en väldigt hård och blank yta. Normalt plastas tre båtar på varje vaxning.

Tillverkningen av ett skrov börjar normalt på kvällen dag ett med att gelcoaten, dvs båtens ytskikt, sprutas i ett jämt lager i formen. Under dagen har de blåa linjernja maskerats och målats för att skapa en jämn yta på skrovets utsida. Inom 12 timmar efter att gelcoaten är lagd börjar lamineringen av de första lagren glasfiber och plast. Glasfibermattan läggs ut noggrant för hand i formen. Därefter läggs plasten på. Plasten rollas så att eventuella luftbubblor i laminatet försvinner vilket bidrar till en hög och jämn kvalitet. Beroende på vilken del av skrovet det gäller lägger vi olika sorters glasfibermattor.

Dag två fortsätter lamineringen av delarna. Skrovet och även däcket byggs upp som ett sandwichlaminat, vilket skapar en starkare, lättare och därmed en högpresterande segelbåt. Vi använder balsaträ som distansmateriel. Balsaträt består av mattor med ändträklossar som lamineras fast i den fortfarande fuktiga plasten. Balsan ger en suverän vidhäftning mot plasten vilket & auml;r bidrar till att göra båten formstyv även under hård segling. Balsa ger även en effektiv isolering vilket gör Linjettbåtarna torra och sköna även under för- och eftersäsongens seglingar.
För att ge en homogen struktur i botten och runt kölen byggs botten med homogen glasfiber, utan sandwichlaminat. Bottenkonstruktionens plastlaminat är mellan 15 och 25 mm tjockt beroende på krafterna i skrovet.

Dag tre fortsätter lamineringen tills skrovet har sin slutliga tjocklek. Inom 16 timmar efter att det sista lagret är lagt lamineras de två skrovhalvorna ihop. Tidsaspekten är mycket viktig under hela plastarbetet för att ge hela skrovkonstruktionen en homogen sammansättning och minimera riskerna för delaminering. Ihoplamineringen av skrovhalvorna görs även denna i flera skikt så att skrovhalvorna till slut är en enhet.

Därefter lamineras bottenstocken fast i skrovet. Bottenstocken är Linjettens basinredning och innehåller bl a motorbädden och är underlag för durken. På basinredningen börjar snickarna senare att montera de första huvuddelarna i inredningen däribland moduler, huvudskott samt en del andra mindre skott.

Tillverkningen av ett färdigt plastskrov tar ungefär två veckor. Vilket innebär att Rosättra Båtvarv i princip tar emot ett färdigt skrov varannan vecka.

Rekommenderad skärmupplösning: 1024x768