Montering av Linjett
Efter träarbetet återstår montering av alla detaljer i form av beslag, el, vatten, gasol mm. Monteringen sker i samma lokaler som snickerierna i båtarna görs. Här kan varvet arbeta med upp till tio båtar samtidigt. Monteringen görs av två personer som efter kundens önskemål monterar el, värme, vatten, motorer etc.
Vi har alltid en tät kontakt med kunden under byggtiden. Ofta besöker kunden varvet ett flertal gånger under tillverkningen. Detta är mycket uppskattat av både oss på Rosättra och kunderna, öppenheten är en viktig del i kommunikationen med våra kunder. 

Detaljer på däck
På däck monteras ett stort antal beslag och trädetaljer. Här krävs kreativa och väl genomtänkta lösningar för att däckslayouten skall vara stilenlig, enkel och funktionell. Allt för att att förenkla livet ombord. Linjett är konstrurerad och byggd av människor vilka har en passion för segling som är lika stor som din.

Hög kvalité på delar
Hög kvalité på underleverantörers produkter är ett centralt begrepp på Rosättra. Noga utvalda leverantörer förser oss med delar till Linjett. Vi har ett 20-tal större leverantörer och 50-tal mindre som samtliga har höga krav att leverera rätt kvalité till rätt pris.

Lackerade delar monteras
När de funktionella delarna, värmare, el, vatten och motor är monterade kan de trädelar som har lackerats i sprutboxen monteras. Här sätts takskivor, dörrar, garneringar etc. på sin plats. Parallellt med monteringen kontrolleras funktionerna i delarna, eventuella småjusteringar kan här enkelt genomföras.

Färdigställande för sjösättning
Före sjösättningen monteras sprayhooden och botten målas med grundprimer och skyddande bottenfärg. Till sist hissas flaggan och båten är redo för havet.

Rekommenderad skärmupplösning: 1024x768