Ett av de äldsta båtvarven i landet som än i dag finns kvar heter Rosättra Båtvarv och ligger vid Vätösund 9 mil norr om Stockholm. Det var för 115 år sedan, september 1886, som Erik Jansson från Rosättra gård började bygga båtar på den plats där rörelsen ännu fortgår. Två år tidigare hade han tagit anställning vid Bogesunds skeppsvarv. Då detta varv upphörde började han bygga båtar som egen företagare. Som medarbetare hade han från början brodern Matts, vars son Karl Mattson sedan 60 år tillbaka äger Karlsro båtvarv, som ligger ett stenkast från Rosättra båtvarv. 

Redan 1889 satte Erik in en annons i Norrtälje tidning med följande lydelse:

"Rosättra nya båtverkstad, belägen vid Vätösundet, rekomenderar sig till förfärdigande af alla slags mindre farkoster och båtar såsom segel-, kolibri, skepps- kapprodd- och lustbåtar, Fisksumpar, jullar mm båtar riggas och inreds, åror, rundhult och all slags båttillbehör färdigställas af bästa matriel och efter nu brukliga modeller. Mångårig praktik i yrket sätter mig i stånd att utföra nogrannt och solidt arbete till möjligast billiga priser.
                       Erik Jansson    Rosättra, Vätö" 
 
Efter en tid arbetade även sönerna Bertil och John åt fadern Erik på det nystartade varvet.
På Rosätttra byggdes alla sorters båtar i trä, t ex. ett 50-tal 15 M² segelbåtar för Nordiska Kompaniets räkning samt många roddslupar som användes till räddningsbåtar i Stockholm. Under 1906 levererades tre stycken 8.5 meters motorbåtar till LM Eriksson för totalt 3,000 kronor, vilket betraktades som en stororder. På varvet arbetade då tio båtbyggare vilket genererade en omsättning på 10,000 kronor.
Vid 17 års ålder köpte Bertil en fastighet med en lokal intill varvet. I den då oinredda salen byggde han båtar diagonalt eftersom utrymmet inte räckte till på annat sätt. För roddekorna eller jullarna fick han 65 kronor, varav 22 kronor för arbetet. Roddbåtarna var fembordingar med akterspegel. Han byggde också sk. roddslupar, som var något större med skarp i aktern och betingade ett pris på 135-180 kronor.

Bertil och John övertog 1914 varvet efter deras far Erik Jansson. Varvsrörelsen växte och lokalerna började bli för små. Bröderna beslutade att bygga ut varvet 1918. Det nya varvet invigdes av Per Albin Hansson under festliga former.

Bertil och John drev varvet tillsammans till år 1921, därefter skildes bröderna och John tog över varvet då han hade flest söner. Efter några år gick dock John i konkurs och Bertil köpte tillbaka varvet för 17,200 kronor. Bertil drev sedan varvet i 24 år från 1924 till 1948.

På 20-talet byggdes mestadels skägårdskryssare på Rosättra. Många lottbåtar byggdes också till segelsällskap runt om i Sverige. Priset var 3,000 kronor. Bland Bertils och hans medhjälpares storbyggen på Rosättra kan nämnas en 12 meter lång havskryssare med en 4.400 kg tung köl av järn som levererades till Spanien 1932.

På 1930-40 talet byggdes många stora segelbåtar och segelbåtar ritade av Iversen. 1934 byggdes en snabb 12 meter lång motorbåt (200 hk, 20 knop) som var 11 meter lång åt Torsten Kreuger. Knud H Reimers var en annan konstruktör som ritade stora båtar som byggdes på Rosättra. Under 40-talet byggde Rosättra en taxibåt till Bertil Sjöberg, den tillverkades för att gå under Djurgårdsbroarna i Stockholm.

Under åren hade Bertil mellan 12 och 14 båtbyggare som var specialiserade på träarbeten. För elarbeten och installation av motorer lejde Bertil elektriker från Norrtälje.

Rosättra Båtvarv har under åren varit en skola för kvalificerade båtbyggare i Roslagen. Ett flertal av de kunniga yrkesmännen, som fått sin utbildning här, har startat egna båtvarv på skilda orter i Roslagen. Sålunda började Bertil Janssons bror John med ett varv vid Furusund. Westerlund, från Stockholmen, igångsatte ett båtbyggeri på ön Skraggen i Djursholmsviken. Han startade även Spillersboda varv.
Sven Fredriksson och Lundqvist anlade Norrvikens varv på Vätö. Gösta Pettersson startade ett reparationsvarv vid Dalarö. Gräddö båtvarv har också sina rötter i Rosättra. Det startades av bröderna Axel och Erik Eriksson och drevs senare av Pelle Hedberg, vilken blev känd för sina mycket goda motorseglare och kryssare som började byggas 1924.
Som synes har Rosättra Båtvarv varit och är av stor betydelse för att föra båtbyggartraditionen vidare genom generationer här i Roslagen.

 

 

Rekommenderad skärmupplösning: 1024x768